Ambassade de Bulgarie en France


ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017

ПОСОЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ПАРИЖ

picture

Уважаеми сънародници,

С УКАЗ на Президента на републиката № 59 от 24.01.2017 г. се разпуска 43-то Народно събрание на 27 януари 2017 г. и се насрочват избори за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Право да гласуват в изборите за народни представители имат български граждани, които са:
- навършили 18 години към деня за гласуване включително,
- не са поставени под запрещение,
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите)

В изборите могат да гласуват всички български граждани с избирателни права, включително и тези, които не са в списъка за гласуване на ЦИК, при спазване на следните условия:
1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта, паспорт или военна карта;
2. да подадат декларация по образец (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа), която ще получат в съответната избирателна секция.

Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за народни представители извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (28 февруари 2017 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.


Подробна информация за Решенията на ЦИК може да намерите на следния линк:

https://www.cik.bg/bg/ns2017/adroad

Можете да се информирате за хода на изборите на следните сайтове:
http://www.mfa.bg/bg/pages/197/index.html
https://www.cik.bg/bg/ns2017/adroad

______________________________


Уведомяваме българските граждани, че могат да заявят желанието си да гласуват в секции извън страната в предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., като подадат заявление за гласуване извън страната чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Възможността за това е налична от 4 февруари 2017 г., в раздел „Избори за Народно събрание 2017“, подраздел „Гласуване извън страната“ на страницата на ЦИК.

Срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 28.02.2017 г., 24,00 ч. българско време.

Директна връзка за подаване на заявлението:
http://www.mfa.bg/bg/events/197/49/5269/index.html

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
0033 (0) 6 21 84 95 15 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, et mercredi de 14h00 à 16h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Le lundi, le mardi et le jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 1 45 51 85 90Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française.
^ Retour en haut de page