Ambassade de Bulgarie en France


Лични документи за получаване в Консулската службаБЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (лична карта; паспорт)
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ В КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА НА ПОСОЛСТВОТО В ПАРИЖ

- Не се изисква предварително записване на гражданите за получаване на готовите лични документи.

- Получаването се извършва в Консулската служба, в приемното време (от 10:00 ч. до 13:00 ч.), с изключение на събота и неделя, официалните празници и неприсъствените дни.

- Представя се квитанцията, издадена от Консулската служба при приемане на заявлението.

- Получаването се извършва значително по-бързо ако гражданите посочат номера на заявлението си, който е отбелязан в дясната колона на таблицата.


ПОЛУЧЕНИ В ПОСОЛСТВОТО БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ:

Актуален към: 02/04/2021

ФАМИЛИЯ, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ Заявление №
А:
А ВАСИЛКА 1500758
АБД ЕЛ ГАУАД АЛИЯ 2100365
АЙМАЛИЕВ ИВАН 1902066
АКИФ МИНЕ БЕКИР 1901004
АЛЕКСАНДРОВ ХОСЕ-АНДРЕС 2000714
АЛИ АЛЕВ 2100654
АЛИ АЛИ 2100457
АЛИ ЕЛИЗА 2100037
АЛИ СЕБАХАТИН 2002397
АЛИДЖАН ДЕМИР 2100282
АЛИЕВА ХЮСНИЕ 2100453
АЛИМ ЕРХАН 2000156
АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДЪР 2100305
АНГЕЛОВ АЛИПИ 2002525
АНГЕЛОВ АНГЕЛ 2100219
АНГЕЛОВ АНГЕЛ 2100480
АНГЕЛОВ ДИМИТЪР 1501147
АНГЕЛОВА МИНКА 1901460
АНГЕЛОВА РУСКА 2100249
АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА 1700288
АНГЕЛОВА ШЕРИ 1501106
АНДРЕЕВ ДИМО 2100381
АНДРЕЕВ ЕЛИСАВЕТА 2100379
АНТОНОВА СЕСИЛИЯ 2002106
АПТУЛА БЕДРИ 2100328
АРАБАДЖИЕВ ГРОЗДАН 2100564
АРТЕАГА ЙОАН 2100631
АСЕНОВ АЛДИН 2100502
АСЕНОВ ЖИВКО 2100359
АСЕНОВА КАТЯ 2100358
АСПАРУХОВА РАЛИЦА 2100600
АТАК КЮБРА 2100266
АТАКАН ЗАЙДЯ 2100192
АТАНАСОВ АЛЕКСАНДЪР 2100618
АТАНАСОВА АННА 2100617
АТАНАСОВА АТАНАСКА 2100354
АТАНАСОВА МАРГАРИТА 2100380
АТАНАСОВА НОРА 2100308
АХМЕД МЕХМЕД 2100293
АХМЕДОВ АХМЕД 2100421
АХМЕДОВ БЮЛЕНТ 2100313
АХМЕДОВ МЕЛИСА 2100423
Б:
БАЛЕВ ИВАН 2100173
БАРАКОВ ЕВГЕНИЙ 2100317
БАРАКОВА КАТЯ 2002211
БАРАКОВА ЛИДИЯ 2100316
БАШЕВ НИКОЛА 2100601
БЕКЯРОВА ЙЕЛИС 2100199
БЕЛКАСЕМИ ЕЛЕНА 2002402
БЕЛФАРЕС МЕДИ 1901769
БЕРБЕРЯН НУБАР 2100215
БЕРУЛОВ БЮНЯМИН 2100342
БОАСУ НИКОЛА-АРТУР 2000848
БОГДАНОВ ХРИСТО 1300289
БОЕВА ЙОРДАНКА 1900745
БОРИСОВА ЕВГЕНИЯ 2100444
БОРИСОВА НАДЯ 1900425
БОЧЕВ МАРИН 2100257
БУАКЛИН ЗЛАТКА 2100519
БУЧИНСКИ ЕКАТЕРИНА 2100078
БЪРЗАШКА КАРИНА 2100353
В:
ВАСИЛЕВ МАРИН 2100229
ВАСИЛЕВ МИХАИЛ 2001888
ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРА 2000474
ВЕЛИКОВ ДОБРИН 2002173
ВЕЛИКОВ ЕМИЛ 2100362
ВЕЛИКОВ ИВАЛИН 2100569
ВЪЛЧИНОВА КАТЯ 2100522
Г:
ГАДЖЕВА АЛБЕНА 2100527
ГАЙДАРЖИ ИВАН 2100130
ГАЙДЕВ БОРИС 2100606
ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИ 2100427
ГЕОРГИЕВ ГОШО 2002474
ГЕОРГИЕВ ЕМИЛ 2100292
ГЕОРГИЕВ КРАСИМИР 2001338
ГЕОРГИЕВ НИКОЛАЙ 2002311
ГЕОРГИЕВ СЕЛИН 1800923
ГЕОРГИЕВ СЪБИ 2100494
ГЕОРГИЕВ ЯНАКИ 2100506
ГЕОРГИЕВА АЛИН 2100134
ГЕОРГИЕВА ГАЛИНА 2100357
ГЕОРГИЕВА ЕЛВИРА 2001617
ГЕОРГИЕВА СИЯНА 2100515
ГЕШЕВ АНГЕЛ 2100311
ГОЦЕВА МИХАЕЛА 2100489
ГРОЗЕВ ДЕЛЧО 2100583
ГЮЧМЕН ЕДЖЕ-ЕЛИФ 2100268
Д:
ДАВИДОВА ШЕНДЖАН 2002488
ДЕМИР АРАС 2100281
ДЕМИРОВ МАРИН 1100597
ДЕЧЕВА ЕЛЕНА 2100431
ДЖУРОВА ЯНИТА 2100121
ДИ НЕННО МАТЕНА 2002368
ДИМИТРОВ М. ДИМИТЪР 2100146
ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИН 1902068
ДИМИТРОВ ДИМИТЪР 2100338
ДИМИТРОВ ДИМО 2100136
ДИМИТРОВ ИВАН 2100117
ДИМИТРОВА НИНА 1600926
ДИМИТРОВА СНЕЖАНА 2100109
ДИМИТРОВА СНЕЖАНА 2100507
ДИМОВА АНТОАНЕТА 2100212
ДИМОВА ЙОРДАНКА 2001346
ДИМОВА МАРИЯ 2100176
ДИОП НЕРИМАН 2002539
ДИОП УМАР 2002540
ДРАГАНОВ ТОДОР 1101188
ДРАГНЕВ МАРИН 2002546
ДРАГОСТИНОВ ИВАЙЛО 1901782
ДРЪНДАРОВА БЕЛИНА 1600982
ДУРАЛИЕВ РУМЕН 2100458
ДУРАЛИЕВА КАМЕЛИЯ 2100459
ДУРМУШ ФИЛИП 2100468
ДЮЛГЕРОВА ПЕТЯ 2002461
Е:
ЕМИЛ КОВАЧЕВ 2002267
ЕНВЕР АДА 2100324
ЕТЕМ ЛЕЙЛЯ 2002016
ЕФИАНГ ИВЕЛИНА 2100244
ЕФИАНГ ТАТЯНА 2100243
Ж:
ЖАЖОВИЧ МИШЕЛ 2002057
ЖЕКОВА ТЕОДОРА 2002232
ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДЪР 2100038
ЖЕЛЕВА НИНА 2100300
ЖЕЛЕВА ПЛАМЕНА 2100596
ЖИВКОВА СОФКА 2100509
З:
ЗАЙУД ПИЛАР 2001634
ЗАКИРОВА АЙШЕГЮЛ 1901996
ЗАПРИНОВ ЗАПРЯН 2100520
ЗЛАТЕВА ИЛИАНА 2100456
ЗЛАТКОВА ТАНЯ 2100370
И:
ИВАНОВ ГАБРИЕЛ 2100060
ИВАНОВ ГАЛИН 2100283
ИВАНОВ ИВАЙЛО 2001462
ИВАНОВ ИВАН 2100534
ИВАНОВ МАРИН 2100482
ИВАНОВА ГЕЛА 1400723
ИВАНОВА МОНИКА 2002007
ИВАНОВА НЕЛИ 2002226
ИВАНОВА ПЕНКА 2100491
ИВАНОВА САМАНТА 2100443
ИВАНОВА СТЕФАНИ 2100449
ИВАНОВА ТОМИСЛАВА 2100197
ИДИРИЗ ЕКРЕМ 2100577
ИЛИЕВ ДИМИТЪР 2000896
ИЛИЕВА МАРГАРИТА 2100140
ИЛИЕВА ТЕМЕНУЖКА 1701234
ИЛКОВ ИЛКО 2100262
ИСМАИЛ АТАНАСКА 2001977
ИСМАИЛ АТАНАСКА 2100340
ИСМАИЛ ИЛКЯР 2100647
ИСМАИЛ ИСМАИЛ 2100259
ИСУФОВ ИЛХАН 2100461
Й:
ЙОРДАНОВ АРКАДИЙ 2002095
ЙОРДАНОВ БОЖИДАР 2100158
ЙОРДАНОВ ЕЛИЗАБЕТ 2100355
ЙОРДАНОВ НИКОЛАЙ 2100351
ЙОРДАНОВА БОРЯНА 2100287
ЙОРДАНОВА ДАРЯ 2002239
ЙОРДАНОВА ДЖУЛИЯ 2100329
ЙОРДАНОВА ИА 2002094
ЙОРДАНОВА РОСИЦА 2100180
К:
КАБОН КРИСТИНА 1802018
КАЛИЧКОВА КРИСТИНА 2001595
КАЛЧЕВ КАМЕН 2002389
КАРА ЕКАТЕРИНА 2100141
КАРАГЕОРГИЕВ ДАНИЕЛ 2100394
КАРАГЕОРГИЕВА ЕЛЕНА 2100392
КАРАГЕОРГИЕВА ЙОАННА 2100393
КАРАИВАНОВА НАДКА 2100374
КАРАИВАНОВА ТЕМЕНУЖКА 2002003
КАРАНИ ФАТМЕ 2100514
КИРЕВ НИКОЛА 2100153
КИРИЛОВА КРЕМИНА 2002110
КОВАЧЕВ ИЛИЯНА 2100512
КОВАЧЕВ ЙОАН-ДАВИД 2100513
КОВАЧЕВ ЛЮБЧО 2100511
КОДЖАОСМАНЛАР ХАТИДЖЕ 1902086
КОЛЕВ КОЛЬО 2100571
КОЛЕВ КОЛЮ 1900666
КОЛЕВ НИКОЛАЙ 2100250
КОЛЕВ ТОДОР 2100450
КОЛЕВА ТАИСИЯ 2100220
КОСТАДИНОВ НЕДЯЛКО 1601704
КОСТОВА ВЕСЕЛИНА 2100487
КОТУПАНОВА ГЕРГАНА 2100309
КУУК ЯСЕН 2100616
КЪНОВСКА МИРЕЛА 1600365
КЪНЧЕВА КАТЯ 2000184
КЪРПАЧЕВА МАРИЯ 2100454
КЮЛЕВ ИВО 2100664
Л:
ЛЕКОВА-КРАНС НАТАША 2100599
ЛЕНГЕРОВ НАЙДЕН 2100022
ЛЮБЕНОВ ТРИФОН 2002276
М:
МАКАРИНОВ РУМЕН 2100395
МАКАРИНОВА АНЕЛИЯ 2100286
МАНЕВ ГЕОРГИ 2001810
МАНЕВ ЛИЛИ 2001811
МАНЕВ ЦВЕТАН 1901967
МАНОЛОВ НИКОЛАЙ 2001935
МАНОЛОВА ЗЛАТКА 2002394
МАРИНОВ ДАЧО 1500943
МАРИНОВ НИКОЛАЙ 2100295
МАРИНОВА ВЕСЕЛИНКА 2100294
МАРКОВА ДИАНА 2002424
МАРКОВА ЖЕНЯ 1801551
МАУАС ДИМА 2002342
МЕХМЕД ДЖЕМАЙДИН 2100246
МЕХМЕД САДИФЕ 1601444
МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ 2100574
МЕЧЕНОВ АЛЕКСАНДЪР ЕМАНУИЛ 2100248
МИКОВ МИТКО 2100568
МИНЧЕВ АСЕН 2100573
МИНЧЕВ ИВАН 2001986
МИНЧЕВ КРИСТИАН 2002482
МИНЧЕВ МАКСИМ 2001944
МИНЧЕВ ПЛАМЕН 2100062
МИНЧЕВА КОРНЕЛИЯ 2000476
МИНЧЕВА РОСИЦА 2000717
МИРАЗЧИЕВА ДИЛЯРА 2000130
МИРАКОВСКА ЛЮБИНКА 2100433
МИРАКОВСКИ АННА 2100434
МИРАКОВСКИ КИРИЛ 2100432
МИРЧЕВ МИРОСЛАВ 1801696
МИТЕВ ДИМИТЪР 2100578
МИТЕВА ВАЛЕНТИНА 1601645
МИТЕВСКА АЛЕКСАНДРА 2100350
МИТКОВ МАРЧЕЛ 2100028
МИТОВСКА ТЕОДОРА 1901607
МИТРОВА-КНЮД СТАНКА 1901844
МИХАИЛОВСКИ ДАРКО 2100326
МИХАЙЛОВА ГЮРГЕНА 2100538
МИХАЙЛОВА ЕВГЕНИЯ 2100540
МИХАЙЛОВА МИРА 2100436
МИХАЙЛОВА НЕДЖМИЕ 2100118
МИХАЙЛОВА СТОЯНКА 2100539
МИХАЛЕВА ПАВЛА 2100490
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100429
МИХАЛКОВА-ДЕФРАНКО ИЛИАНА 2100475
МЛАДЕНОВ ДИМИТЪР 2001832
МЛАДЕНОВА АНТОНИА 2001831
МОЛБОН Д`АРБОМОН МИЛА СТОИЛОВА 1901223
МУНКАЛА КИЕСЕ 2002340
МУСТАФА ЕСЕН 2100162
МУТАФЧИЕВ МИХАИЛ 2100498
МЬОРВИЛ АНИ 1801288
Н:
НАЗИФ ЕМРАХ 2100271
НАЗИФ ФАДЛИ 2100260
НАЗМИ ЕМИР 2002141
НАСУФ ЗЮХРИЯ 2100332
НЕДЯЛКОВ КИЛИЯН 2100331
НИКОЛОВА АНКА 2000387
НИКОЛОВА ЛОРА 2000391
НУРУЛА ХАЛИЛ 2100126
О:
ОРЛИНОВ МИРОСЛАВ 1900033
ОСМАН НАЗМИЕ 2100120
ОСМАНОВА МЕЛЕК 2100447
П:
ПАВЛОВА-БОСВЕЙ ИВА 2001264
ПАНДОВА ТАНЯ 1101333
ПАНКОВА НАТАЛИ 2100190
ПЕНЧЕВ ВЕСЕЛИН 2100349
ПЕТКОВА ДИЯНА 1601170
ПЕТРОВА ДЕСИСЛАВА 2100144
ПЕТРОВА КАТЯ 2100603
ПЕТРОВА ПЕТЯ 2100442
ПЕТЪКОВА ЖЕЧКА 2100302
ПЕХЛИВАНОВА ДОНКА 2001631
ПОПОВ ВИКТОР 2100277
ПРЕВО КЛОЕ 2100222
ПРЕВО ТАТЯНА 2100221
Р:
РАДЕВ РОСЕН 2100410
РАДЕВ СМИЛКО 1902006
РАДИОН МИХАИЛ 2100408
РАДКОВ НИКОЛАЙ 2100594
РАЛЧЕВА МАРИАНА 2001896
РАШКОВ ВАЛЕРИ 1201345
РАШКОВА АНГЕЛИНА 2100373
РЕДЖЕБ СЕВИНЧ 2100590
РИГОДИЕР ЛИДИЯ 2100407
РОШЕТ ВЕНЕТА 1200471
РУЖДИ ТУАНА 2100322
РУСКОВ ИВАН 2002008
С:
САБАДОШЕВА КУАДРА НИНА 2001134
САЛИ АЙАЗ 2100255
САЛИ ЕМИР 2100445
САЛИ СЕВГЮЗЕЛ 2001799
САЛИ ТУРГАЙ 2100254
САМАНДЖИЕВА НАДЕЖДА 2100644
СЕКУЛОВА СИЛВИЯ 2100409
СЕЛИМ ВИЖДАН 2100263
СЕРГИЕВА НИКОЛИНА 1601549
СИЛАМАН ФЛИН 2001542
СИМЕОНОВА АКСЕНИЯ 1902040
СКАНДЮЦИ ЗЛАТКА 2100403
СНОУДЪН ДЕБОРА-ДЖЕЙН 2000158
СПАСОВА ВЕСЕЛА 1901545
СТАМЕНОВА ЕМИЛИЯ 2100437
СТАНЕВ СТАНЬО 2100234
СТАНЕВ СТАНЮ 2100526
СТАНЕВА ДИМКА 2100493
СТАНЕВА НАДЯ 2002091
СТАНКОВ МИРЧО 2100532
СТАНКОВ ПЛАМЕН 2100672
СТАНКОВА ГАЛИНА 2002445
СТАНКОВИЧ МАРИЯ 2100236
СТАТЕВА ИВЕЛИНА 2100368
СТЕФАНОВА ВЕЛМИРА 2100566
СТОИЛОВ ГОРАН 2100518
СТОЯНОВ КАЛИН 2001345
СТОЯНОВА ДИАНА 2002085
СТОЯНОВА МАРТИНА 1902110
СТОЯНОВА РУМЯНА 2002475
СТОЯНОВА САМАНТА 1601811
СТОЯНОВА СВЕТЛА 1901998
СТОЯНОВА ФАНКА 2100174
СТОЯНОСКИ ЗЛАТКО 2100288
СТРАХИЛОВ БИРДЖАН 2100604
СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН 2000412
Т:
ТАНЕВ МАРИО 2001566
ТАНЧЕВ НИКОЛАЙ 1902087
ТАСЕВ ВАЛЕНТИН 2001846
ТАСЕВА ЙОРДАНКА 1000922
ТАХИР РЕДЖЕБ 1900316
ТЕПЕЛИ МАРИАНА 2100406
ТОДОРОВ ВАСИЛ 2100516
ТОДОРОВ МАРИО 2100239
ТОДОРОВ ТЕОДОР 2100517
ТОДОРОВ ХРИСТИЯН 2100455
ТОДОРОВ ЮЛИАН 2002158
ТОДОРОВА СТЕФАН 1801975
ТОДОРОВА ТЕМЕНУЖКА 2100472
ТОКУШЕВА ЕЛЕОНОРА 1900324
ТОМИЧ НЕНАД 2100296
ТОМОВА ЦВЕТЕЛИНА 2001390
ТОПАЛОВ РУМЕН 2100327
ТРИФОНОВА ГАЛИНА 2100605
ТУКАН КРИСТИ 2100426
У:
УАЛИ РАДОСТИНА 2100451
Ф:
ФЕТОВ ХЮСЕИН 2100333
ФИЛАТОВ ГЕОРГИ 2100314
ФИЛИПОВА БИРДЖАН 2100679
ФИЛИПОВА ВАНЯ 2100422
ФИЛИПОВА НЕЛИ 2100417
ФИЛЧЕВ АЛЕКСАНДЪР 2001615
ФИЛЧЕВА ЖУЛИЕТА 2001616
ФЬОЙЕ ВИКТОР ВЛАДО ВЕНСАН 2000451
Х:
ХАДЖИЕВ ПИРИН 2100304
ХАДЖЪДАГЛЪ ДУРУ 2002489
ХАДЖЪДАГЛЪ ОНУР 2002490
ХАЛИМ САБРИ 2100363
ХАРИЗАНОВ ИЛИЯ 2100303
ХАРИТАНОВА МАРИЙКА 2001672
ХАСАН СЕРХАН 2100036
ХРИСТОВ ДИМИТЪР 2100364
ХРИСТОВ РУМЕН 2002098
ХРИСТОВА МИРОСЛАВА 2100462
ХРИСТОВА СЪБКА 2000899
Ц:
ЦВЕТАНОВ ГУНДИ 2100396
ЦВЕТАНОВ РАДОСЛАВ 2100397
ЦВЕТАНОВА СОФИЯ 2100580
ЦОНЕВ НИКОЛАЙ 1600156
Ч:
ЧАКЪРОВ СИМЕОН 2100412
ЧЕДОМИРОВСКИ 2100276
ЧИКОВ КОСТА 2002132
ЧЮИДЖА КУАТЧУАНГ ЙОЗЛЕМ 2100579
Ш:
ШАКИРИ АНИСА 2100252
ШАКИРИ ЕЛИАС 2100253
ШЕРИА МИРИАМ 2100588
ШИШКОВА СНЕЖАНА 2002250
Ю:
ЮБЕР ЕЛЕНА 2100460
ЮСЕИН РАЙНА 2100319
ЮСЕИНОВ АХМЕД 2100112
ЮСЕИНОВ ХЮСЕИН 2002299
ЮСУФ ЮСУФ 2002266
Я:
ЯКИМОВ АСЕН 1901820
ЯКИМОВА ИРИНА 1901830
ЯЛАМОВ МАКСИМ 2100059
ЯЛМОВ ЕДГАР 2100061
ЯНАКИЕВ МАРИН 2100496
ЯНЕВА ДЕСИСЛАВА 2100488
ЯНЕВА МАРИЯ 2100280
ЯНКОВ БОЯН 2100675
ЯНЧЕВА РОСИЦА 2100585
ЯСЕФ РАСИМ 2100481

français     български

Plan d'accès et contact
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél: 01 45 51 85 90, , Fax: 01 45 56 97 50

Numéro de téléphone d’urgence:
+33 6 23 18 09 93 (nuit, week-end et jours fériés)


Métro: Ligne 9 - Alma Marceau
RER: Ligne C - Pont de l'Alma
Bus: 42, 63, 80, 92 BOSQUET - RAPP

SECTION CONSULAIRE
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00, à l’exception des fêtes officielles.

Informations par téléphone:
Du lundi au jeudi, de 14h30 à 16h00 au téléphone:
0033 (0) 6 23 18 09 93

L’accueil au Service consulaire se fait sur rendez-vous pris par téléphone au:
0033 (0) 6 14 87 26 43Ambassade de Bulgarie en France, 1, avenue Rapp, 75007 Paris; Tél: +33 (0) 1 45 51 85 90, Fax : +33 (0) 1 45 56 97 50.
© 2014, Ambassade de la République de Bulgarie en la République Française. Web Development and Design by Pavel Tsankov
^ Retour en haut de page